ผลหวยรัฐบาล วันที่ 16 กรกฎาคม 2560
รางวัลที่ 1 820327
สามตัวล่าง 835 584 390 823
สองตัวล่าง 87
หวยหุ้นไทย วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
เปิดเช้า 072 , 55
เปิดบ่าย 465 , 48
หวยหุ้นต่างประเทศ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
หุ้นญี่ปุ่น นิเคอิ เช้า 341 , 25
หุ้นฮ่องกง ฮั่งเส็งเช้า 536 , 34
หุ้นไต้หวัน TWSE 837 , 26
หุ้นญี่ปุ่น นิเคอิ บ่าย 964 , 48
หุ้นเกาหลี Korea stock exchange 538 , 11
หุ้นฮ่องกง ฮั่งเส็งบ่าย 117 , 15
หุ้นสิงคโปร์ SGX 971 , 99
หุ้นอินเดีย bombay 330 , 84
หวยมาเล วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
แม็กนั่ม4D 406 , 46
หวยเวียดนามวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ฮานอย (H? N?i) - VN01 333 , 42
บิ่ญดิ่ญ (B?nh ??nh) - VC10 944 , 20
กว๋างบิ่ญ (Qu?ng B?nh) - VC11 306 , 07
กว๋างจิ (Qu?ng Tr?) - VC12 365 , 32
อานซาง (An Giang) - VS29 649 , 03
บิ่ญถ่วน (B?nh Thu?n) - VS30 682 , 73
เต็ยนิญ (T?y Ninh) - VS31 826 , 28
หวยสด 27 กรกฎาคม 2560
หวยสดรอบ 7:30 495
หวยสดรอบ 7:45 670
หวยสดรอบ 8:00 132
หวยสดรอบ 8:15 228
หวยสดรอบ 8:30 464
หวยสดรอบ 8:45 950
หวยสดรอบ 9:00 202
หวยสดรอบ 9:15 354
หวยสดรอบ 9:30 658
หวยสดรอบ 9:45 158
หวยสดรอบ 10:00 900
หวยสดรอบ 10:15 266
หวยสดรอบ 10:30 307
หวยสดรอบ 10:45 470
หวยสดรอบ 11:00 483
หวยสดรอบ 11:15 274
หวยสดรอบ 11:30 198
หวยสดรอบ 11:45 075
หวยสดรอบ 12:00 101
หวยสดรอบ 12:15 125
หวยสดรอบ 12:30 091
หวยสดรอบ 12:45 226
หวยสดรอบ 13:00 100
หวยสดรอบ 13:15 206
หวยสดรอบ 13:30 770
หวยสดรอบ 13:45 321
หวยสดรอบ 14:00 675
หวยสดรอบ 14:15 081
หวยสดรอบ 14:30 340
หวยสดรอบ 14:45 084
หวยสดรอบ 15:00 524
หวยสดรอบ 15:15 510
หวยสดรอบ 15:30 020
หวยสดรอบ 15:45 635
หวยสดรอบ 16:00 256
หวยสดรอบ 16:15 032
หวยสดรอบ 16:30 554
หวยสดรอบ 16:45 621
หวยสดรอบ 17:00 748
หวยสดรอบ 17:15 651
หวยสดรอบ 17:30 359
หวยสดรอบ 17:45 534
หวยสดรอบ 18:15 298
หวยสดรอบ 18:30 873
หวยสดรอบ 18:45 708
หวยสดรอบ 19:00 803
หวยสดรอบ 19:15 527
หวยสดรอบ 19:30 435
หวยสดรอบ 19:45 973
หวยสดรอบ 20:00 544
หวยสดรอบ 20:15 731
หวยสดรอบ 20:30 271
หวยสดรอบ 20:45 611
หวยสดรอบ 21:00 932
หวยสดรอบ 21:15 057
หวยสดรอบ 21:30 684
หวยสดรอบ 21:45 206
หวยสดรอบ 22:00 928
หวยสดรอบ 22:15 981
หวยสดรอบ 22:30 461
หวยสดรอบ 22:45 174
หวยสดรอบ 23:00 428
หวยสดรอบ 23:15 006
หวยสดรอบ 23:30 464
หวยสดรอบ 23:45 070

ดูผลหวยสดได้ที่ win200

เลขเด็ด

4 ตัวบน

ลำดับที่ หมายเลข จำนวนบิล
1 4856 2
2 6719 2
3 6805 2
4 1302 2
5 7385 1
6 7065 1
7 6052 1
8 0292 1
9 2269 1
10 0743 1
11 2902 1
12 8159 1
13 2703 1
14 2092 1
15 2865 1
16 3489 1
17 2549 1
18 4482 1
19 5856 1
20 2594 1

4 ตัวโต๊ด

ลำดับที่ หมายเลข จำนวนบิล
1 1302 2
2 6719 2
3 6805 2
4 2549 1
5 4482 1
6 4307 1
7 2475 1
8 9983 1
9 2703 1
10 2470 1
11 8221 1
12 3489 1
13 8304 1
14 2552 1
15 4856 1
16 4301 1
17 5856 1
18 2465 1
19 0917 1
20 2495 1

3 ตัวบน

ลำดับที่ หมายเลข จำนวนบิล
1 728 7
2 159 6
3 765 5
4 803 5
5 495 5
6 251 5
7 812 5
8 952 5
9 281 4
10 917 4
11 821 4
12 912 4
13 872 4
14 195 4
15 976 4
16 915 4
17 128 4
18 218 4
19 970 4
20 903 4

3 ตัวบนโต๊ด

ลำดับที่ หมายเลข จำนวนบิล
1 917 9
2 728 5
3 719 4
4 803 4
5 765 4
6 495 3
7 894 3
8 512 3
9 976 3
10 903 3
11 346 2
12 970 2
13 564 2
14 864 2
15 241 2
16 236 2
17 482 2
18 682 2
19 872 2
20 136 2

3 ตัวหัว

ลำดับที่ หมายเลข จำนวนบิล
1 917 13
2 765 3
3 719 3
4 751 3
5 564 2
6 728 2
7 803 2
8 971 2
9 557 2
10 197 2
11 894 2
12 507 2
13 846 2
14 838 2
15 864 2
16 241 2
17 069 2
18 851 1
19 184 1
20 774 1

3 ตัวหัวโต๊ด

ลำดับที่ หมายเลข จำนวนบิล
1 917 12
2 751 3
3 765 3
4 803 2
5 894 2
6 507 2
7 719 2
8 069 2
9 864 2
10 241 2
11 564 2
12 728 2
13 609 1
14 407 1
15 584 1
16 892 1
17 913 1
18 012 1
19 475 1
20 556 1

3 ตัวล่าง

ลำดับที่ หมายเลข จำนวนบิล
1 917 11
2 751 5
3 719 3
4 975 2
5 970 2
6 894 2
7 728 2
8 774 2
9 019 2
10 976 2
11 507 2
12 519 2
13 069 2
14 415 2
15 864 2
16 564 2
17 241 2
18 765 2
19 756 1
20 904 1

2 ตัวบน

ลำดับที่ หมายเลข จำนวนบิล
1 28 12
2 17 10
3 82 10
4 07 9
5 19 9
6 65 8
7 56 7
8 64 6
9 41 6
10 59 6
11 57 5
12 54 5
13 14 5
14 12 5
15 70 5
16 71 5
17 49 5
18 51 5
19 94 5
20 21 4

2 ตัวล่าง

ลำดับที่ หมายเลข จำนวนบิล
1 41 12
2 65 12
3 59 11
4 51 11
5 17 10
6 28 10
7 56 10
8 95 9
9 19 9
10 54 9
11 45 8
12 82 8
13 14 8
14 07 7
15 15 7
16 57 7
17 64 7
18 49 6
19 94 6
20 47 6

วิ่งบน

ลำดับที่ หมายเลข จำนวนบิล
1 8 1
2 3 1
3 7 1
4 9 1

วิ่งล่าง

ลำดับที่ หมายเลข จำนวนบิล
1 8 1
2 3 1
3 5 1